Beschikbaarheid controleren

Colofon

Colofon

Domaine La Butte aux Bois Lanaken Vlaanderen België

LA BUTTE AUX BOIS Lanaken N.V.

Paalsteenlaan 90
3620 Lanaken
België

N 50° 54’ 53.98” - E 5° 40’ 5.14”

Telefoon+32 89 73 97 70workpref

BTWBE0843.971.165

Domaine La Butte aux Bois

Directeur:
Willem Asaert

Media verantwoordelijke:
Willem Asaert

Zetel:
Paalsteenlaan 90
B-3620 Lanaken

Ondernemingsnummer:
0843.971.165

Bevoegde gerechtelijke instantie:
Rechtbank van Koophandel te Tongeren

Kamerlidmaatschap:
VOKA & VKW

Vakgroep:
Hotel

Categorie:
5 sterren superior

Bankrelatie:
BE65 0016 6396 7096  (bic GEBABEBB)

Wettelijke decreten:

  • Informatie naar § 5 E-Commerce wetgeving
  • Colofon naar § 24 Mediawetgeving
  • Openbaarheid naar § 25 Mediawetgeving

Het maatschappelijk doel is LA BUTTE AUX BOIS Lanaken N.V.
Het gebruik van alle informatie, documenten of andere gegevens op de website van de media verantwoordelijke zijn onderworpen aan volgende gebruiksvoorwaarden.

  • Copyright ©: LA BUTTE AUX BOIS Lanaken N.V. Alle rechten voorbehouden!
  • Transcriptie: WHAT YOU NEED marketing
  • Concept & tekst: marketing deluxe GmbH
  • Programmering: OriginalMedia

Juridische aansprakelijkheid:

  • Informatie volgens § 5 E-commerce wetgeving
  • Colofon volgens § 24 van de mediawetgeving
  • Openbaarmaking volgens § 25 van de mediawetgeving

Meldingsplicht volgens verordening (EU) Nr. 524/2013 van het Europees Parlement en Raad:
Online bemiddeling verbruiksrechtelijke geschillen van de Europese Commissie – verdere informatie staat onder deze link ter beschikking: ec.europa.eu

Recht van overdracht:

Concept en ontwerp in hun geheel maar ook in afzonderlijke delen, zoals logo’s, foto’s, zijn auteursrechtelijk beschermd. Er mogen geen wijzigingen in aangebracht worden. Een openbare toepassing kan alleen na toestemming van Willem Asaert.

Beeldbronnen

Foto archief Domaine La Butte aux Bois

Toepassingsvoorwaarden:

Informatie
Het doel van de website www.labutteauxbois.be is het overbrengen van informatie over de onderneming LA BUTTE AUX BOIS Lanaken N.V., over de prestaties en producten en de daarmee samenhangende informatie. Deze informatie vormt geen aanbieding in de gerechtelijke zin van het woord.

Aansprakelijkheid
De informatie op deze website werd zorgvuldig samengesteld en wordt voortdurend geactualiseerd. LA BUTTE AUX BOIS Lanaken N.V. wijst alle aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud af. LA BUTTE AUX BOIS Lanaken N.V. verbindt zich ertoe, de website op elk moment ter beschikking te stellen maar wijst aansprakelijkheid af als deze gedurende een bepaalde tijd volledig of gedeeltelijk onbereikbaar is.

De via de website verkregen informatie is in geen geval bindend. Voor informatie die wel bindend is, wordt verwezen naar de toen destijds afgesloten productie contracten en de contractvoorwaarden die daaraan ten gronde liggen. LA BUTTE AUX BOIS Lanaken N.V. wijst in elk geval de aansprakelijkheid af voor alle mogelijke rechtstreekse of onrechtstreekse directe of indirecte schade die het gevolg zijn van het gebruik van informatie of materiaal van de website of door het gebruik via links op andere websites.

LA BUTTE AUX BOIS Lanaken N.V. wijst de aansprakelijkheid af voor informatie, downloads of ander materiaal, die via zijn website toegankelijk zijn en die vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

Hyperlinks
Het is mogelijk dat de op de website van LA BUTTE AUX BOIS Lanaken N.V. aangegeven hyperlinks naar andere websites verwijzen die niet door LA BUTTE AUX BOIS Lanaken N.V.  beheerd worden. Zulke websites bevatten informatie die afkomstig is van een onafhankelijke derde en die voor de bezoeker nuttig en interessant kunnen zijn. Er wordt op gewezen dat voor de inhoud en het uitzicht van dergelijke websites uitsluitend de betreffende aanbieder verantwoordelijk is. LA BUTTE AUX BOIS Lanaken N.V.  wijst de aansprakelijkheid voor zulke aanbieders en de door hen ter beschikking gestelde informatie, af.

Databescherming
LA BUTTE AUX BOIS Lanaken N.V. hecht veel belang aan de bescherming van de data en behandelt persoonsgebonden data absoluut vertrouwelijk. Als wij van u data krijgen over onze website dan worden deze alleen voor de gewenste doelen gebruikt en worden die niet aan derden verder gegeven.

Ruimtelijke begrenzing
De op onze website voorkomende diensten en producten zijn bestemd voor EU-burgers. Contracten kunnen uitsluitend in het Duits worden afgesloten werden. Voor alle rechtsbetrekkingen geldt het Belgisch recht.

Auteursrecht
De opbouw en inhoud van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. De toepassing van tekst-, beeld- of audiomateriaal is zonder voorafgaande toestemming van LA BUTTE AUX BOIS Lanaken N.V. niet toegestaan! Voor zover links verwijzen naar de website www.labutteauxbois.be, moet de website van Hotel LA BUTTE AUX BOIS Lanaken N.V. het enige onderdeel van het browservenster zijn.

Sluiten