La Butte aux Bois-winnaar “Zoover Recommended 2011”

Zoover schrijft aan La Butte aux Bois:

Van Harte gefeliciteerd!
La Butte aux Bois is de gelukkige winnaar van Zoover Recommended 2011!
Zoover Vakantiebeoordelingen deelt de “Zoover Award” en de “Zoover Recommended” uit.  Maar de consument beslist, want aan de hand van de resultaten uit onze database beoordelen we welke accommodatie het beste gepresteerd heeft.  En dat is niet zomaar een prestatie, want met ca. 2 miljoen bezoekers per dag zijn wij één van de grootste reviewsites van Europa.